พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ โพสต์ถึงอาชีพ ตำรวจ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนายตำรวจที่มักจะอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด สำหรับ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงอาชีพตำรวจ ที่ต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ ถึงเเม้จะถูกด่าถูกสาบเเช่งไว้มากมาย

โดยทางพล.ต.ต.ต่อศักดิ์ ได้เผยว่า  “การที่จะเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้วัดกันที่พื้นฐานการศึกษาว่าความรู้น้อยหรือมาก ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพื้นฐานของความเป็นคนดี มีคุณธรรม เที่ยงตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบตามสายงานที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติต่างๆก็คงไม่ยากเกินกว่าที่ปฎิบ้ติเพราะหากเกิดผิดพลาดก็พอจะให้อภัยได้.แต่หากการใช้ความรู้ที่มี ใช้ตำแหน่งหน้าที่มากระทำด้วยความไม่เป็นธรรม

ไม่เหมาะสมก็จะขาดศรัทธา และถูกตำหนิติเตียน ดังเช่นที่มีตัวอย่างบ่อยๆในทุกวันนี้เนื่องจากการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั้นต้องใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ถ้าผู้ใดไม่ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจแล้วยากที่จะเข้าไปนั่งในจิตใจประชาชนได้อุดมคติตํารวจจึงหมายถึงแนวทางไปสู่ความเป็น”ยอดตำรวจ ” เป็นจริยธรรมที่ส่งเสริมให้ตำรวจเป็นผู้มีวินัยดี เป็นหลักธรรมที่ตำรวจพึงระลึกไว้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการใช้อำนาจ

และการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่กระทำการให้เป็นการเสื่อมเสียในเกียรติของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ แม้ตนเองจะต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเผชิญกับความยากลำบากทั้งปวง ซึ่งตรงกับปณิธานและอุดมคติที่ตำรวจทุกนายต้องท่องหน้าแถวทุกเช้าก็คือเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล

บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอด้วยชีวิตอุดมคติของตำรวจ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ จวน อุฏฐายีมหาเถรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหานายก องค์ที่ 19 เขียนไว้ดีมากและจบลงด้วยรักษาความไม่ประมาทเสมอด้วยชีวิต. บางทีตำรวจผู้ที่อยู่กับกฎหมาย มองประชาชนเหมือนคนไม่รู้กฎหมาย จึงทำตัวกร่าง

จึงเป็นด่านของความอยุติธรรมอันดับแรกก่อนจะถึงมือของอัยการและศาลตำรวจจึงมีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นก่อนจะเป็นตำรวจจึงต้องเตรียมตัวรับแรงกดดันต่างๆเพื่อเข้าสู่อาชีพที่ต้องคำสาปนี้ด้วยความภูมิใจ. ประชาชนต้องการอยากให้ตำรวจมีความยุติธรรม แต่ก็มีความกดดันบางอย่างทำให้เกิดความเครียด แต่ถ้าทำงานทุกอย่างด้วยความไม่ประมาท ก็จะอยู่รอดปลอดภัยตลอดเกษียณอายุราชการ

พัฒนาคนมีจริยธรรมพาไทยรุ่งกรมตำรวจมุ่งตามประสงค์จำนงหมายสร้างสังคมปลอดภัยไม่วุ่นวายช่วยผ่อนคลายมีสุขทุกครอบครัวถึงแม้อาชีพของตำรวจจะเปรียบเสมือนอาชีพที่ถูกสาป บางทีทำดีก็เสมอตัว ทำไม่ดี ก็ถูกลงโทษทั้งทางวินัยและสังคม มีทั้งคนรักและคนเกลียด แต่ด้วยจิตวิญญาณของตำรวจ ถึงแม้จะเป็นอาชีพที่ถูกสาป ก็ยังยินดีที่จะเป็นตำรวจ”

ขอบคุณข้อมูล:Torsak Sukvimol

เรียบเรียงโดย:khobkhao