ครม.เคาะจ่าย 1.5 หมื่น ช่วยผู้ประกันตน ม.33

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างก่อนหน้านี้ ครม. ก็ได้เคาะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน จ่ายทีเดียว 15,000 บาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อชดเชยรายได้ลูกจ้างของกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 59,776 คน เนื่องจากในกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโควิด-19

โดยจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563 รวทเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังอนุมัติให้ใช้เงินกู้ในการฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อส่งเสริมการจ้างงานใน 3 โครงการ

โดยโครงการแรกเป็นโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น ผ่านกระทรวงมหาดไทยวงเงินไม่เกิน 1.080 ล้านบาท ระยะจ้างงาน 2 เดือน โดยได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ กรกฎาคม 2563 ถึงกันยายน 2564

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ วงเงินไม่เกิน 2,701 ล้านบาท จ้างผู้จบปริญญาตรีในการเก็บข้อมูลระดับท้องถิ่นเพื่อรวบรวมให้ภาครัฐจำทำแผนงานต่อไปโดยมีอัตราเปิดรับทั้งประเทศ 14,510 คนหรือตำบลละ 2 คน

โครงการที่ 3 โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ วงเงินไม่เกิน 247 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน 9,137 คนโดยผู้เข้ารับอัตราขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ประกันตน

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม , สำนักข่าว INN