คลังชี้แจง หลังมีข่าว เตรียมยึ ดบัญชีเงินฝาก ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

หลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าจะมีการยึดเงินฝากประชาชนในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อไหวเกิน 10 ปี งานนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาชี้แจงให้ได้ทราบกันแล้วถึงกรณีดังกล่าว โดยเพจเฟซบุ๊กสถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ได้ออกมาเผยว่า ” การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข่าวในโซเซียลมีเดียว่า

กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. …) เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังยึดเงินฝากประชาชนในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปีหรือบัญชีที่เจ้าของเงินฝากหลงลืม

หรือเจ้าของบัญชีเสียชีวิตแล้ว แต่ลูกหลานไม่รู้ว่าผู้ตายมีเงินฝากในธนาคารได้นั้น ขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าเมื่อปี พ.ศ. 2560 และปัจจุบันยังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เจตนารมณ์ของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อยึดเงินฝาก

ของประชาชนแต่อย่างใด แต่เป็นการให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลเงินฝากของประชาชนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแทนสถาบันการเงิน โดยนำเงินดังกล่าวฝากไว้ที่บัญชีเงินคงคลังและเจ้าของบัญชีหรือทายาท

ยังมีสิทธิขอเงินคืนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรัฐบาลมีภารกิจเร่งด่วนในการดูแลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ และกลับมาเดินหน้าต่อได้อย่างเร็วที่สุด ดังนั้น จึงได้ชะลอการตรากฎหมายฉบับนี้ออกไปสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทร 02 273 9020 ต่อ 3289 ”

ขอบคุณข้อมูล : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station