แบงค์ชาติ ตอบแล้ว ทำไมให้หยุดพักชำระหนี้หลัง ก.ย.

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักทำให้ทางรัฐบาลต้องออกมาประกาศช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนั้นก็ยังมีการผ่อนชำระหนี้อีกด้วย แต่งานนี้ดูเหมือนจะเกิดปัญหา ทำให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องออกมาตอบเองหลังสิ้นเดือนกันยายนนี้ ลูกหนี้ไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว จริงหรือไม่พร้อมแนะลูกหนี้แบบไหน สามารถเลื่อนจ่ายหนี้ต่อไปได้โดยไม่เสียประวัติอย่างไร

ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand ได้เผยว่า ” คุณถาม-แบงก์ชาติตอบ…วันนี้จะมาไขปมที่ว่า “จริงหรือไม่ หลังสิ้นเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อยไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว” ⁉️การที่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะที่ 2 ของแบงก์ชาติไม่ได้มีมาตรการพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปเหมือนในระยะแรก

เพราะสถานะความต้องการความช่วยเหลือของลูกหนี้แต่ละรายมีความแตกต่างกัน ลูกหนี้ส่วนหนึ่งยังคงมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้ การจ่ายชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ลูกหนี้ไม่ต้องมีภาระจ่ายดอกเบี้ยต่อเนื่อง และยังช่วยให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่องไปช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มอื่น ๆ

ได้อีกสำหรับประชาชนกลุ่มที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ หรือมีรายได้ลดลงมาก ลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น เลื่อนหรือลดชำระเงินต้น ขอลดดอกเบี้ย หรือเปลี่ยนหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยถูกลง

โดยลูกหนี้จะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตทั้งนี้ การพักชำระหนี้เป็นมาตรการเยียวยาในระยะสั้น เพราะหากครบกำหนดลูกหนี้ยังจะต้องชำระหนี้กับสถาบันการเงินตามปกติ ดังนั้น แบงก์ชาติจึงได้เน้นให้สถาบันการเงินเร่งเจรจาปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้

เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อลูกหนี้ในภายหลังแบงก์ชาติขอให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ รีบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อเจรจาเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากลูกหนี้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือมีความล่าช้าในการพิจารณาจากสถาบันการเงิน

รวมถึงพบเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ขอให้แจ้งมาที่ “ทางด่วนแก้หนี้ ของ ธปท.” โทร 1213 หรือ https://www.1213.or.th/App/DebtCase#แบงก์ชาติ #คุณถาม #แบงก์ชาติตอบ #มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ #การพักชำระหนี้ #ไม่พักเป็นการทั่วไป ”

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand