Connect with us

ข่าวทั่วไป

ชาวปทุมดีใจ แห่ต้อนรับผู้ว่าคนใหม่ ย้ายมาจากเลย

เรียกได้ว่าสร้างความดีใจให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดประทุมธานีเป็นอย่างมาก เมื่อทางเพจ “ปทุมน่าเที่ยว” ได้ออกมาเผยข่าวดีว่า “วันนี้ (14 ก.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดี, รองปลัดกระทรวง, ผู้ตรวจราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรวม 36 ตำแหน่ง

หนึ่งในนั้นรวมตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งนายพินิจ บุญเลิศ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.63 โดยผู้ที่จะมารับตำแหน่งพ่อเมืองปทุมฯ คนใหม่ คือ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดประวัติพ่อเมืองปทุมคนใหม่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม น่าสนใจเพราะใฝ่เรียนมาตั้งแต่เด็ก พื้นเพเป็นชาวอำเภอวังสะพุง จ.เลย

เรียนหนังสือจบระดับมัธยมจาก กศน. เนื่องจากครอบครัวยากจน มุมานะเรียนหนังสือภาคค่ำจนจบคณะรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม หรือชาวบ้านที่เมืองเลยเรียก “พ่อบักตาว” เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2510 บ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จากนั้นไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน ต้องดิ้นรนขวนขวายไปสมัครสอบเทียบชั้น ม.3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขณะเดียวกันไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ ได้วุฒิ ม.3 มาพร้อมกัน 2 ใบ

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ไปเรียนต่อที่คณะรัฐศาสตรบัณฑิต (จบเกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้นเข้ารับราชการกรมการปกครอง จบหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น), การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา

ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ปี 2551-2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา

ปี 2555-2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี 2557-2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ปี 2558-2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี 2559-2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

ก่อนจะโด่งดังสุดๆ ในยุคโควิด-19 หลังแอบไปไถ่ถอนเครื่องมือทำกินจากโรงรับจำนำให้ชาวบ้าน”

ขอบคุณข้อมูล:ปทุมน่าเที่ยว

เรียบเรียงโดย:khobkhao

More in ข่าวทั่วไป

error: Content is protected !!