Connect with us

ข่าวทั่วไป

ขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่น มีความผิด

ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ทำให้หลายคนออกอาการเซงเลยละค่าาา เพราะนอกจากจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่ไม่สดใสแล้วยังต้องคอยหลบฝนอีก และสิ่งที่จะมาพร้อมหน้าฝนก็คือน้ำท่วม บางพื้นที่ก็ท่วงหนัก บางพื้นที่ก็ท่วมขังเล็กน้อยและจากน้ำท่วมขังนี้ก็ทำให้หลายคนต้องเจอกับประสบการณ์ที่ รถขับมาแล้วเหยียบน้ำใส่เรา

ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำเอาหัวร้อนได้เลยแต่ถ้าโดนเหตุการณ์แบบนี้จริงๆก็อย่ามัวแต่หัวร้อนนะคะ รีบจำเลขทะเบียนและเก็บภาพหลักฐานไว้ได้เลยเพราะผู้เสียหายอย่างเราสามารถแจ้งความเอาผิดคนที่เหยียบน้ำใส่เราได้เพราะล่าสุด ช่อง GMM25 ก็ได้ออกมาแบ่งปันข้อมูลดีๆ

โดยมีรายละเอียดว่า ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา 43 หากขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนให้คนอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จะมีรายละเอียดทั้งหมดยังไงไปอ่านกันเลยค่ะ

พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (8) ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์ที่เหยียบน้ำกระเด็นใส่ จะเข้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 358 ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์ที่เหยียบน้ำกระเด็นใส่ สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ มาตรา 438 ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไป เพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย

และ มาตรา 439 บุคคลผู้จำต้องคืนทรัพย์อันผู้อื่นต้องเสียไปเพราะละเมิดแห่งตนนั้น ยังต้องรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้นทำลายลง โดยอุบัติเหตุ หรือทรัพย์นั้นเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วย เว้นแต่เมื่อ การที่ทรัพย์สินทำลาย หรือตกเป็นพ้นวิสัยจะคืนหรือเสื่อมเสียนั้น ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการทำละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้นอยู่เอง

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มักจะหาผู้ก่อเหตุไม่ได้ เพราะผู้ที่ถูกกระทำมักจะตกใจหรือโกรธ จนลืมจำทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุ อย่างไรก็ตาม ข้อกฎหมายจราจรจะบ่งชี้ว่า ผู้ขับรถมีความผิดเต็มๆ ในโทษฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณข้อมูล : GRANDPRIX ONLINE , GMM25

เรียบเรียงโดย : khobkhao

More in ข่าวทั่วไป

error: Content is protected !!