ไขข้อสงสัย ! จองเปรียง คืออะไรงานที่ พ่อริด ชวน พุดตาน ไป

เรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นเลยทีเดียว สำหรับละครพรลิขิต โดยพุดตานจะได้ไปงานจองเปรียงกันแล้วหนา โดยจองเปรียง เป็นพิธีบูชาไฟถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาในสมัยอยุธยา โดยจะจัดขึ้นในเดือนสิบสองของทุกปี ในช่วงเวลาที่น้ำนองเต็มตลิ่งที่เราคุ้นหูกันนั่นเอง

โดยพิธีนี้มีต้นแบบมาจาก ทิวาลี พิธีบูชาไฟของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งว่ากันว่าเป็นพิธีที่สืบเนื่องมาจากบ้านเมืองดั้งเดิม

คือเมืองพระนครหลวง หรือ นครธม ในกัมพูชา ตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยา

พิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมลงน้ำ ซึ่งอาจเข้าใจได้ว่าเป็นพิธีเดียวกันทั้งหมด

แต่จริงๆ แล้วคือพิธีนี้มี 2 กิจกรรมในคราวเดียวกัน คือ จองเปรียง หรือ ลดชุด

โดยจองเปรียง นั้นหมายถึง โคมมีชุดดวงไฟที่ได้จากจุดเผาน้ำมันเนย แล้วชักด้วยสายรอกยกโคมไฟขึ้นไปแขวนตามเสา

ระเบียง ชายคา ส่วน ลดชุด หมายถึง ชุดดวงไฟที่ลดขนาดเล็กลง แล้วจัดวางเรียงเป็นแถว

โดยจะวางเรียงไว้ที่ช่องที่เจาะไว้ตามผนังกำแพงเมือง หรือกำแพงวัง

และก็จะมีการการลอยโคมในน้ำ หรือกระทง แบบในปัจจุบันนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูล:ช่อง 3