ปัญญา นิรันดร์กุล ทุ่มไม่อั้น 216 ล้าน เข้าถือหุ้นบริษัทนักร้องดัง

เรียกว่าเป็นพิธีกรคนดังที่หลายคนต่างรู้จักกันดี สำหรับ ปัญญา นิรันดร์กุล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ล่าสุด บริษัท เวิร์คพอยท์ ได้ออกมาเผยว่า บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด(มหาชน) (“WORK”)

ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

มีมติอนุมัติให้ บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จํากัด (“THB) บริษัทย่อยของ WORK

เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โคตรคูล จํากัด (“KK”)

ในวงเงินไม่เกิน 216 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทําให้ THB

มีสัดส่วนในการถือหุ้น ร้อยละ 49 และผู้ถือหุ้นเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51

ของหุ้นสามัญทั้งหมด ใน KK ตามลําดับ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต

และออกอากาศรายการในช่องทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นหลัก

ทั้งนี้ KK เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต และ ออกอากาศรายการในช่องออนไลน์

ในแพลตฟอร์มต่างๆเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจรายการต่างๆ

ในช่องทางออนไลน์และเพิ่มความ หลากหลายของการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย

ซึ่ง บริษัท โคตรคูล จํากัด (“KK”) เป็นของนักร้องหนุ่มหมี โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน นั่นเอง