Connect with us

ข่าวทั่วไป

สำนักงานสลากฯ เผยกฎ ออกรางวัลวันที่ 16พ.ค.63

หลังจากที่รอคอยมานาน ก็ใกล้จะถึงเวลาเต็มทีแล้วค่ะ สำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ค้างไว้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากติดปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทางกองสลากฯ จำเป็นต้องเลื่อนการประกาศรางวัลออกไปก่อน และจะมีการประกาศในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับงวด 1 เมษายน 2563

ล่าสุดทางเพจ “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station” ได้ออกมาเปิดเผยถึงกฎระเบียบของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่ 1 เมษายน 2563 ว่าสำนักงานสลากฯ ออกรางวัลในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ยึดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563)

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่าการออกรางวัลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จะยึดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ออกรางวัล

โดยให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดสถานที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ร่วมออกรางวัลทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในห้องออกรางวัล

หากเป็นเจ้าหน้าที่เชิญกรรมการ ผู้ประกาศรางวัลต้องใส่ Face Shield นอกเหนือจากหน้ากากอนามัยด้วย ตลอดจนให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ออกรางวัล รวมถึงจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทุก 30 นาที ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าชมการออกรางวัลสามารถเดินทางมาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

โดยการรับชมในห้องออกรางวัลอาจมีที่นั่งลดลงจากเดิม เพราะจะมีการเว้นระยะห่างเพิ่ม(Social Distancing) และหากที่นั่งเต็มได้จัดสถานที่รับชมผ่านโทรทัศน์วงจรปิด ณ ด้านล่างของอาคาร ในส่วนของผู้ถูกรางวัลสลากฯ ที่ต้องการเดินทางมาขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

จะต้องลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th เพื่อนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนมาขึ้นรางวัล โดยเริ่มให้จองคิวการขึ้นรางวัลของสลากงวด 1 เมษายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมนี้และเริ่มให้มาขึ้นรางวัลที่สำนักงานฯ ได้ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไป กำหนดรับขึ้นเงินรางวัลได้ไม่เกินวันละ 65,000 ฉบับ

ขอขอบคุณ : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

เรียบเรียงโดย : khobkhao

More in ข่าวทั่วไป

error: Content is protected !!