Connect with us

ข่าวทั่วไป

เหตุผลที่ จนท.ยึดโจ๊ก สาวนำมาแจกฟรี

เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ สำหรับกรณีของหญิงสาวรายหนึ่งที่เธอได้ออกมาแจกโจ๊กหมูฟรีๆ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดนครปฐม แต่แล่วต่อมาเธอก็ได้โพสต์คลิปขณะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเดินทางมาพูดคุยทำความเข้าใจ แล้วยึดโจ๊กทั้งหมดไป ทำให้ต้องยุติการแจก จนต่อมาทางหญิงสาวรายดังก่ลาวต้องออกมา ขอโทษประชาชนที่วันนั้นไปยืนรอนาน ร้อนก็ร้อน

แต่กลับไม่ได้โจ๊ก ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตทั้งหลายต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา แต่หากลองย้อนไปเมื่อหลายวันก่อน ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารจะทราบดีว่าทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดแล้วตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยทางด้านของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการระบุว่า “ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว 1811 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศแถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) โดยเคร่งครัด นั้น”

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปรากฏว่ามีประชาชนและภาคเอกชนมีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชน

ผู้ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคส่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการ

ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัดโดยทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้ประสานกับจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ

เพื่อช่วยในการจัดการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด โดยให้จังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้เป็นระเบียบด้วย”

ขอขอบคุณ : กระทรวงมหาดไทย , เฟิร์น ปันน้ำใจ

เรียบเรียงโดย : khobkhao

More in ข่าวทั่วไป

error: Content is protected !!