อึ้ง! เปิดทรัพย์สิน หมิว สิริลภัส สส.พรรคก้าวไกล

เรียกได้ว่าวันนี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 จำนวน 75 ราย

เข้ารับตำแหน่ง สส. จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66 และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ก.ค.66 จำนวน 1 ราย

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ หมิว สิริลภัส กองตระการ สส.กทม. พรรคก้าวไกล อดีตดารานักแสดง

ที่ผันตัวมาเล่นการเมือง ซึ่งหมิวแจ้งว่า มีทรัพย์สิน 573,566 บาทเท่านั้น

โดยมีเงินฝากในธนาคาร 144,566 บาท ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 329,000 บาท

และสิทธิและสัมปทาน 100,000 บาท และมีหนี้สิน เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 12,625 บาท

ทั้งนี้หมิวแจ้งว่า มีรายได้เฉพาะจากเงินเดือนสส. 1,362,720 บาท และค่าจ้างจากการแสดง 320,000 บาท

เปิดทรัพย์สินแล้วเหลือเชื่อ

ขอบคุณข้อมูล:สิริลภัส กองตระการ