ไม่ธรรมดา ! เปิดเงินเดือน เบิร์ด ธงไชย หลังได้เป็นศิลปินแห่งชาติ

เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีสุดๆเลยละค่ะ หลัง ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของไทย อย่าง “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขา ศิลปะการแสดง(ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

ท่ามกลางความยินดีของแฟนๆและบอกเลยว่าเหมาะสมสุดๆแล้ว

ส่วนค่าตอบแทน-สวัสดิการต่างของผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาตินั้นก็ไม่ธรรมดาเลย จะมีอะไรบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่า

1. ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่

2. ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 1000,000 บาท ต่อปีงบประมาณ

3. เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง

4. ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง

5. กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท

ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ดด้วยนะคะ ผลงานที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์กับสายตาของทุกคนอยู่แล้ว

ขอบคุณข้อมูล : Bird Thongchai