เปิด 5 หมายจับคุมตัว ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาในวงการการเมืองเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยในรอบ 17 ปี โดยมีประชาชนคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจกันแน่นสนามบิน เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนคนเข้าเมือง

ได้อ่านหมายจับ โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียม 5 หมายจับที่ยังมีผลอยู่ 5 หมายจับคุมตัวทักษิณ มีดังต่อไปนี้

1.หมายจับ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน

มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดว่ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น คดีกำลังจะหมดอายุความวันที่ 17 /9/2023

2.หมายจับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

กระทำความผิดกฎหมายอาญามาตรา 147 ถึง 152 มาตรา 153 มาตรา 154 ถึง มาตรา157 คดีหมดอายุความ 27/9/2027

3.หมายจับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 152 จำคุก 3 ปี คดีหมดอายุความ 24 /4/ 2029

4.หมายจับศาลอาญาว่าร่วมกันหรือใช้ผู้อื่นกระทำความผิดการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 135/1/2/3 ประกอบมาตรา 83 ,84 ,85 ,86 คดีหมดอายุความวันที่ 16 / 11/ 2029

5.คดีมาตรา 112