Connect with us

ข่าวทั่วไป

ลาวปิดด่าน 4 แห่ง สกัดไวรัสโควิด-19

จากการแพร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มทยอยพากันปิดประเทศเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อจำกัดพื้นที่เสี่ยง แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีประกาศปิดประเทศแต่บริเวณชายแดนก็เริ่มมีการปิดกั้นแล้ว อย่างล่าสุดทางเพจ “นครพนม” ได้โพสต์เอกสารด่วนจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล

เรื่อง “แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิดทำการด่านท้องถิ่น และด่านประเพณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019” ด้วยแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแจ้งว่า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ได้เริ่มแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกวันและปัจจุบันได้ลุกลามเข้าสู่สาธารณรัฐ- ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ (ไทย – ลาว,จังหวัดนครพนม และแขวงคำม่วน) แขวงคำม่วน ขอความร่วมมือจังหวัดนครพนม ในการปิดด่านท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1.1 ด่านท่าเรือเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ตรงข้ามกับด่านท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม

1.2 ด่านปากน้ำเซบั้งไฟ เมืองหนองบก ตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนม

1.3 ด่านปากน้ำ เมืองหินบูน ตรงข้ามกับอำเภอท่าอุเทน

1.4 ด่านผ่อนปรน ปากเบ็ง ตรงข้ามกับบ้านหนาดท่า อำเภอเมืองนครพนม

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จังหวัดนครพนมจึงขอแจ้งการปิดทำการด่านท้องถิ่นและด่านประเพณี ของแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้งดเว้นการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ณ ด่านท่าเรือเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนทั้งนี้ ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ขอขอบคุณ : เพจนครพนม

เรียบเรียงโดย : khobkhao

More in ข่าวทั่วไป

error: Content is protected !!