Connect with us

ข่าวทั่วไป

ไทยคิดค้นชุดตรวจโควิด-19 ต้นทุนไม่ถึง 500 บาท

คนไทยเฮดังหลังจากที่ สำนักข่าวอิศรา ได้ออกมาแจงข่าวดี ไทยประสบความสำเร็จ พัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้สำเร็จแล้ว โดยความร่วมมือของ สถาบันวิทยสิริเมธี-ศิริราช-ปตท. ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แจ้งว่า เวลา 16.00 น วันที่ 17 มี.ค.2563 จะแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

และ ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ณ ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับชุดตรวจ COVID-19 ทาง VISTEC

โดยความสนับสนุนจาก ปตท. ร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคนิค CRISPR Diagnostic เพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจวินัจฉัยโรคซึ่งปัจจุบันต้องทำในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 4-6 ชั่วโมง

ให้สามารถตรวจวินัจฉัยได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้นและ ต้นทุนในการตรวจต่ำที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินัจฉัยโรคนี้ของหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในประเทศไทย ทั้งนี้ ผลการผลิตและทดสอบชุดตรวจวินัจฉัย COVID-19 ในห้องปฏิบัติการ โดยคณะนักวิจัยของ VISTEC ได้ผลดังนี้ 1. ลอง VISTEC Test Kit Diagnostics เพื่อตรวจจับไวรัส COVID-19 ได้ผลดีมาก การตรวจวินัจฉัยรวดเร็วเหมือนการทดสอบหญิงตั้งครรภ์

2.วันอาทิตย์ที่ 15 มีการทดสอบ โดยการใช้เชื้อไวรัส COVID-19 ของจริง ที่รพ.ศิริราช 3. ต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการจัดทำชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทุกอย่าง ในเมืองไทยประมาณ 15 US$ (ประมาณ 475 บาท) กล่าวโดรสรุป1. VISTEC สามารถใช้เทคโนโลยี่ขั้นสูง ผลิตชุดตรวจจับไวรัส COVID 19 ได้สำเร็จในเวลาอันสั้น เป็นคณะแรกๆของโลก

2. ชุดตรวจวัดนี้ เมื่อผลิตเป็นจำนวนมาก จะช่วยให้ไทยรับมือกับการระบาดของไวรัสระยะที่ 3 ได้ดียิ่งขึ้น เพราะ มีราคาถูกมาก ใช้เวลาตรวจสั้น มีความไวสูง และ ผลิตได้เองภายในประเทศ 3. VISTEC/ปตท. พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานของรัฐนำไปผลิตเป็นชุดตรวจในปริมาณมากๆ

ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวอิศรา

More in ข่าวทั่วไป

error: Content is protected !!