มิถุนายน 9, 2023

ไอซ์ รักชนก ส่งจม.ถึงผอ.30 โรงเรียน งดแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี

เรียกว่าเป็นว่าที่ส.ส.ตัวตึงบางบอน ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังชนะการเลือกตั้ง สำหรับสาว ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ที่มักจะออกมาอัปเดตภาพการทำงานในแต่ละวันให้ประชาชนได้เห็นกันอยู่เสมอ ล่าสุด ไอซ์ ได้ส่งจดหมายถึง ผอ. 30 โรงเรียนในพื้นที่ขอความร่วมมือยกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองว่า ” เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต 28 กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางบอน หนองแขม

ขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ และวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

เป็นหนึ่งในวิชาที่จะทำการเรียนการสอน อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัวดี สภาวะเงินเฟ้อยังไม่คลี่คลาย

เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องแบกรับ โดยเฉพาะในครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

ดิฉัน นางสาวรักชนก ศรีนอก ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 28 บางบอน จอมทอง หนองแขม พรรคก้าวไกล

จึงใคร่ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาการแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยให้สวมใส่เพียงผ้าพันคอ

กับวอกเกิ้ลเท่านั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอของดิฉันจะได้รับการตอบรับจาก ท่านผู้บริหารสถานศึกษา

เพื่อที่นักเรียนทุกคนจะได้ประโยชน์จากวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดอย่างเต็มที่โดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง”

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขต 28 จอมทอง บางบอน หนองแขม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสังกัด สพม.1 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

1. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

2. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

3. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

4. โรงเรียนวัดราชโอรส

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1. โรงเรียนวัดไทร

2. โรงเรียนวัดสีสุก

3. โรงเรียนวัดมงคลวราราม

4. โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก

5. โรงเรียนวัดนางนอน (พิพัฒน์)

6. โรงเรียนวัดศาลาครืน

7. โรงเรียนวัดยายร่ม

8. โรงเรียนวัดนาคนิมิตร

9. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

10. โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว

11. โรงเรียนวัดบางประทุนนอก

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม

1. โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)

2. โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

3. โรงเรียนประชาบำรุง

4. โรงเรียนวัดอุดมรังสี

5. โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์

6. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน

1. โรงเรียนสถานีพรมแดน

2. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

3. โรงเรียนบ้านนายเหรียญ

4. โรงเรียนบ้านนายผล

5. โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

6. โรงเรียนวัดนินสุขาราม

7. โรงเรียนบ้านนายสี

8. โรงเรียนวัดบางบอน

9. โรงเรียนคงโครัดอุทิศ

ขอบคุณข้อมูล:รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork