พ่อ พีช พชร ได้เลื่อนตำแหน่ง

เรียกว่าเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อที่มีผลงานในวงการออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอด สำหรับหนุ่ม พีช พชร จิราธิวัฒน์ ลูกชาย ธีรยุทธ์ จิราธิวัฒน์ และเป็นหลานของ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารเครือเซ็นทรัล ส่วนคุณแม่คือ ชนัดดา จิราธิวัฒน์ เป็นเจ้าของธุรกิจเพชร ไดมอนด์ ทูเดย์

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65 ที่ผ่านมาบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน หรือ CPNแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้อนุมัติแต่งตั้งนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 เป็นต้นไป

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism Management, Rochester Institute of Technology, Rochester, USA

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 58

ปี 2554 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15

ปี 2551 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1

ปี 2546 Program for Management Development, Executive Education Harvard Business School

ปี 2540 หลักสูตรการเงินเพื่อการบริหาร ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2539 หลักสูตร Mini MBA Program คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2536 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

ปี 2545 Directors Certification of Program (DCP)

ประสบการณ์

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ

รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการและจัดซื้อ

ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายและพัฒนาโครงการ

ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA

ขอบคุณข้อมูล:investor