ไฮโซสาว นั่งเก้าอี้ตำเเหน่งใหม่

เรียกว่าเป็นไฮโซสาวที่มักจะออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ สำหรับ ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร ที่นอกจากเธอจะเป็นอาจารย์สอนระดับชั้นปริญญาโทเเละปริญญาเอกเเล้ว ล่าสุด เธอยังได้รับตำเเหน่งคณะกรรมการเทคโนโลยีเเละสารสนเทศอีกด้วย โดยดร.ม่านฟ้าได้เผยว่า “ดิฉันขอขอบพระคุณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศของสภาทนายความ ทำหน้าที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยี สื่อและระบบสารสนเทศ ของสภาทนายความ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเข้าถึงข้อมูลต่างๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นและไม่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ในวงการกฎหมายเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศของสภาทนายความ ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านคดีความ

ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสามารถขอความช่วยเหลือด้านคดีความได้มากขึ้นด้วย เพราะ “เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว” เมื่อดิฉันได้มาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง

ดิฉันก็จะพยายามให้การติดต่อสื่อสารทุกๆช่องทางกับสภาทนายความสามารถทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรในแวดวงกฎหมาย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

หรือหาที่พึ่ง ที่ปรึกษาทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ต่อไป ดิฉันจะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารองค์กร หรือในด้านสื่อสารมวลชน เพื่อมาใช้พัฒนาต่อยอดระบบการสื่อสารและสารสนเทศ

ของสภาทนายความที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งเพื่อให้ทันต่อสถาณการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันทางสภาทนายความมีช่องทางการติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือ ได้ง่ายและสะดวก โดยมี app “สภาทนายความ on mobile “

และ แอปพริเคชั่นไลน์ของสภาทนายความ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกสภาทนายความ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร และผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุน

และผลักดันให้ดิชั้นได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสภาทนายความฯตลอดจนสาธารณะชนทั่วไปมา ณ ที่นี้ค่ะ#สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ #สภาทนายความ#กรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ#ดรม่านฟ้า#drmarnfah”

ขอบคุณข้อมูล:dr.marnfah