โรงเรียน ออกมาชี้แจงแล้ว

ก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลแห่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวกับกรณี คณะคุณครูกลุ่มหนึ่งได้ไปศึกษาดูงานกันจากนั้นก็มีภาพที่ถูกแชร์โซเชียลเช็คอินเที่ยวไปถ่ายรูปริมชายหาด ไปทัวร์ดำน้ำ นั่งเช็คอินคาเฟ่ ฯลฯ จึงทำให้คณะคุณครูโรงเรียนดังกล่าวถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

ล่าสุดวันที่ 14 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนก็ได้ออกมาชี้แจงแล้ว ระบุว่า 1.โดยเมื่อวันที่ 9-10 พ.ย.64 ทางโรงเรียนได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานจำนวน 50 ท่านเป็นไปตามแผนปฏิบัติของทางโรงเรียนในงบพัฒนาบุคลากร

โดยทางโรงเรียนได้จัดหมวดงบประมาณไว้ดังนี้ งานวิชาการ 70 เปอร์เซ็นต์ งานบริหารงานทั่วไป 20 เปอร์เซ็นต์ งานการเงินและพัสดุ 5 เปอร์เซ็นต์ และงานพัฒนาการบุคลากร 5 เปอร์เซ็นต์

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขออนุญาตไปศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นค่าจ้างเหมารถจำนวนเงิน จากโรงเรียน………30,000 บาทและดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนค่าจ้างเหมารถออกนออกเส้นทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารอื่นๆ คณะครูร่วมกันออกค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณส่วนตัวคนละ 1,200 บาท ตามแผนกำหนดการดำน้ำ ไม่มีคณะครูไปร่วมดำน้ำแต่อย่างใด

2.วันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 07.30 น.คณะครูเดินทางจากที่พักมาถึงโรงเรียน….. เวลา 11.00 น. ฟังคำบรรยายองค์ความรู้ในการจัดการบริหารโครงการต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ตามกลุ่มวาระวิชาต่างๆ ในเวลา 13.00 น.เดินทางออกจากโรงเรียน…..

3.จากภาพข่าวกรณีครูแต่งกายไม่เหมาะสมและโพสต์ลงสื่อโซเชียล ทางผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนถึงความเหมาะสมในการแต่งกาย และการเป็นข้าราชการที่ดี แก่คณะครูเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทางโรงเรียนจะยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้น ก็ต้องรอติดตามกันนะคะ