หมอยง เปิดรับอาสาสมัคร

ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุด นายเเพทย์ ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เเละนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเป็นที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ให้กับรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกมาโพสต์ข้อความรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนกระตุ้น mRNA เข็ม 3 ครึ่งโดส ตามด้วย AstraZeneca

โดยหมอยง ได้เผยว่า”โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอเข็ม 3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส ตามหลัง แอสตร้างเซเนกา (AstraZeneca)

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม3 หลังได้รับวัคซีนแอสตร้างเซเนกา (AstraZeneca) มาแล้ว 6 เดือน

ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 พฤษภาคม – 11 กรกฎาคม 2564 เพื่อมารับวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นเข็มที่ 3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน ผ่านคณะกรรมการจริยธรรม No. 690/64

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่าน google form :: ” เท่านั้น”

ขอบคุณข้อมูล:Yong Poovorawan