มิถุนายน 7, 2023

โรงเรียนดัง ประกาศปิดกิจการ

ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจรายเล็ก รายใหญ่ ในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบไปตามๆกัน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม เเละกลุ่มผู้ใช้เเรงงานที่ตกงานขาดรายได้จุนเจือครอบครัว

เเละสถานศึกษาอย่างโรงเรียน อำนวยศิลป์ธนบุรี ยังออกมาประกาศเเจ้งเลิกกิจการ โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

ได้ออกหนังสือประกาศสำคัญ แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง การปิดสถานศึกษา/เลิกกิจการโรงเรียน ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (30 เมษายน 2565)

ระบุว่า โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา

ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 สิ้นเดือนเมษายน 2565 เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19

ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิด โรงเรียนจึงยิ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอํานวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียน

และเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอํานวยศิลป์ จิตร- เอิบ ทั้งสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริงโดยจะทําการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นี้

เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทําหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละ ท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณข้อมูล:amarintv