จนท.ด่านหน้า ทวงเงินค่าตอบแทนความเสี่ยง

กลายเป็นข่าวดังของจังหวัดเลยทีเดียวค่ะ สำหรับ กรณีของบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี ที่ออกมาประท้วงทวงเงินค่าตอบแทนพิเศษเสี่ยงภัยโควิด-19 โดยทางเพจ “สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี” ได้โพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งระบุว่า “พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลอุดรธานี ยื่นหนังสือขอค่าตอบแทนโควิด -19

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่หน้าโรงพยาบาลอุดรธานี พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอุดรธานี กว่า 50 คน นำโดยนางนิลุบล ไชยโกมล และนางผดาวดี สาฆะ ทำกิจกรรมขอความเป็นธรรมค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงาน โควิด -19

เนื่องจากยังไม่รับเงินเพิ่มพิเศษ รายเดือน และเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนปกติร้อยละ 1 ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และในเขตสุขภาพอื่นๆทั่วประเทศได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว

โดยกิจกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว กลุ่มได้นำป้ายข้อความที่ระบุว่า ทุกคนทำงานหนักและเหนื่อยเป็นทั้งด่านหน้าและด่านหลังเพื่อเฝ้าระวัง covid -19 เรามารวมกลุ่มเพื่อขอรับเงินเสี่ยงภัย covid-19 ขอความเป็นธรรมให้เราด้วย งานหนักไม่เคยเกี่ยงแต่เงินเสี่ยงยังไม่ได้ ชูขึ้น และเปล่งเสียงร้องสื่อสารผ่านบทเพลง มาร์ช รพ, มาร์ชพยาบาล

ก่อนตะโกนอย่างเสียงดัง ด้วยคำว่า” เงินเสี่ยงภัยอยู่ไหน” เพื่อให้ได้ยินถึงชั้น 6,7 ชั้นทำงานผู้บริหารของ รพ.อุดรธานี จากนั้นได้แยกย้ายทำงานและผู้ไม่ติดงานบางส่วนได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดอุดธานียื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ศูนย์ดำรงธรรม, ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, และเขตสุภาพที่ 8

ตัวแทนพยาบาลและบุคลากร กล่าวชี้แจ้งต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความคับข้องใจโดยตั้งแต่ปี 2563 มีการระบาดของ covid-19 ในระลอกแรก ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคม 2563 ตามข้อตกลงพยาบาลและบุคคลากรโรงพยาบาลอุดรธานีจะได้รับ 1 เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินเดือน

นอกจากนี้จะมีเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานตรงและผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนและการเบิกจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยในกลุ่ม pui ทั้ง 3 รายการนี้เราไม่ได้รับการเบิกจ่าย เราไม่ได้ถูกเลือกให้ได้รับสำหรับโรงพยาบาลอุดรธานี

“เป็นที่น่าสังเกตได้ว่าจากบุคลากรทั้ง 3,500 คน โรงพยาบาลอุดรธานีมีเพียง 600 คน ได้เงิน 3 รายการดังกล่าว แต่ที่เหลือไม่ได้รับเราก็ไม่ทราบว่าใช้เกณฑ์อะไรตัดสิน” ทั้งนี้มีการพูดคุยในระดับหนึ่งแล้วโดยผู้บริหารให้ข้อเสนอว่าให้ทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ควรจะเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลที่จะทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ แต่กลับมาเพิ่มความยุ่งยากให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่จะต้องทำเรื่องยื่นอุทธรณ์เอง

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า บุคลากรทางสาธารณสุขโรงพยาบาลอุดรธานี วันนี้ได้มายื่นเรื่องสอบถามข้อสงสัยกรณีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนหรือว่าสิทธิพิเศษเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์ covid-19

เท่าที่ทราบมีบุคลากรบางส่วนที่ได้และมีบางส่วนที่ไม่ได้เงินค่าตอบแทนจำนวนนี้ โดยคนที่ไม่ได้เกิดข้อสงสัยคับข้องใจ จังหวัดก็ได้รับเรื่องราวไว้และมอบหมายให้หน่วยต้นสังกัด คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีรวบรวมข้อมูลรายงานหลักเกณฑ์การพิจารณาชี้แจงต่อกลุ่ม ซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขก็รับปากจะช่วยดูแลความเดือดร้อนครั้งนี้ให้” เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ

ขอขอบคุณ : ทีมข่าว ส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา , สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี