หมอยง ประกาศรับอาสาสมัคร

ยังคงมีการแพรร่ะบาดอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับเชื้อโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเร่งช่วยเหลือประชาชนและหาทางแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึงความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ เชื้อโควิด-19 อาทิเช่น การรับมือและการป้องกันต่างๆ ที่มักจะมีผู้เชี่ยวชาญออกมาแนะนำให้ความรู้อยู่เรื่อยๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาเวชศาสต์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่างล่าสุดหมอยง ก็ได้เปิดรับอาสาสมัครรับวัคซีนเข็ม3 โดยเป็นการเปิดรับอาสาสมัครสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปครบแล้ว 2 เข็ม เพื่อที่จะได้มารับกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็น ซิโนฟาร์ม

แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะสามารถมากระตุ้นเข็มที่ 3 ได้นั้นจะต้องฉีดซิโนแวคมาแล้วกว่า 6 เดือน โดยนับจากเข็มแรก โดยระบุว่า “โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดวัคซีนเข็ม 3 ศนพ.ยง ภู่วรวรรณ 4 ตุลาคม 2564

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม3 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม มาแล้ว 6 เดือน โดยนับจากเข็มแรก และจะกระตุ้นด้วยวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นเข็มที่ 3

ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก ก่อน 30 เมษายน 2564 เพื่อมารับวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่3 โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน

เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน IRB No. 546/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครใน google form :: ”

ซึ่งหากใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามที่อยู่ ที่หมอยง ระบุเอาไว้ได้เลยนะคะ  และสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยนั้นที่ผ่านมาก็มีประชาชนทยอยเข้ารับวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

โดยวัคซีน ที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นั้นก็มีอยู่หลายยี่ห้อ ซึ่งในแต่ละยี่ห้อนั้นก็จะมีความเหมาะสมกับบุคคลแตกต่างกันออกไปอย่าง แอสตร้าเซนเนก้า ที่หมาะสำหรับผู้สูงอายุนั่นเอง

ขอขอบคุณ : Yong Poovorawan