อย.ประกาศเตือน พบบางล็อตมีปัญห า

ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ สำหรับ เชื้อโควิด-19 ซึ่งตอนนี้หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่างก็ทำงานกันอย่างหนักแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนออกมารับวัคซีนเสริมภูมิต้านทาน

แต่ล่าสุดทำเอาหลายคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ หลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือว่า อย. ออกมาประกาศว่าวัคซีนบางล็อตนั้นมีปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดจากกระบวนการเก็บรักษา

โดยทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเตือนให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นั้นมีการควบคุมและดูแลเรื่องการเก็บรักษาวัคซีน เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) โดยเป็นการแจ้งเตือนภัยแบบเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรายงานวัคซีน รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC)รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021

มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา คือ 2-8 องศาเซลเซียส

ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับวัคซีนที่มีคุรภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของกรมควบคุมโรค

ซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น

ทั้งนี้ หากท่านพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอให้ระงับการฉีดวัคซีนรุ่นการผลิตที่พบและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย

ขอขอบคุณ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรียบเรียงโดย : khobkhao