ปชช.แห่คืนบัตรสวัสดิการ หลังรับสิทธิ์คนละครึ่ง

ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนมากมาย ให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการต่างๆซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์ แต่ก็มีบางคนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยเมื่อวันที่ 8 มิ..ย 64 ที่ผ่านมา นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 1 และ 2 ได้ยื่นเรื่องขอคืนบัตรสวัสดิการเพื่อสละสิทธิ ผ่านกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,195 คน จากจำนวนผู้ถือบัตรฯ จำนวน 13.65 ล้านคนทั้งนี้ผู้ที่สละสิทธิดังกล่าว

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการ “คนละครึ่งระยะที่ 3” หรือ โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” ได้ ซึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งhttp://xn--72c.com/ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

และโครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” จะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่เคยใช้ G-wallet ในแอปฯเป๋าตัง สามารถกดลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง ระยะที่3”

และ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปฯเป๋าตังตามวันที่กำหนดได้เลยขณะที่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ได้รับสิทธิเราชนะกลุ่มที่4) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 2.5 ล้านคน หากต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิในโครงการ “คนละครึ่งระยะที่3” หรือ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” แทน

จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และจะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยอัตโนมัติ