มิถุนายน 9, 2023

ครอบครัวเดียวติ ด18 จาก 32 ราย

เนื่องจากโควิด-19ที่แพร่ระบาดทำให้ตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาประชาชนแห่กลับบ้านที่ต่างจังหวัด ก็ทำให้เชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่กระจายเป็นวงกว้างเลยทีเดียว

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อออกมติเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการในการควบคุมโรค

โดย นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในวันนี้เพิ่มขึ้นอีก 21 ราย ส่งผลให้ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยสะสมในระลอกเดือนเมษายนถึง 99 รายแล้ว

โดยคาดว่าจะมีตัวเลขสูงขึ้นไปอีกไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยการสืบสวนโรคพบว่านอกจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงในนครศรีธรรมราชแล้ว มีลักษณะการระบาดที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของชาวนครศรีธรรมราช หลังมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

โดยในที่ประชุมได้รายงานการตรวจพบผู้ป่วยในครอบครัวเดียวกัน จากอำเภอหนึ่งในนครศรีธรรมราช ที่มีผู้ติดเชื้ออายุ 12 ปี เดินทางมาจาก จ.นครปฐม มาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกัน 3 หลัง มีสมาชิกในครอบครัวเครือญาติรวม 32 คน ปรากฏว่าขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อแล้วถึง 18 คน

และยังมีแนวโน้มพบเชื้อในครอบครัวนี้เพิ่มขึ้นอีก แต่เจ้าหน้าที่ไม่กังวลมากนัก เนื่องจากสามารถควบคุมวงการติดเชื้อได้ในครอบครัวเดียว และไม่พบว่ามีการกระจายสร้างวงแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และยังพบการระบาดในลักษณะเดียวกันนี้ใน อ.ปากพนัง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสามารถควบคุมอยู่ในวงจำกัดได้

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มีมติยกระดับการตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการสืบสวนข้อมูลการเดินทางอย่างชัดเจนแล้วเข้าตรวจเชื้อ เพื่อค้นหาเชื้ออย่างละเอียดให้เร็วขึ้น ซึ่งการพบเชื้อได้เร็วนั้นจะยิ่งทำให้การควบคุมเป็นไปได้โดยง่าย

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้ออกมติที่ประชุม และสั่งการให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำอยู่ในด่านตรวจ ทั้งระหว่างจังหวัด และด่านตรวจในระดับอำเภอรวมกว่า 70 ด่านนั้น มีอำนาจในการออกคำสั่งกักกันผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง

โดยการออกใบสั่งให้ผู้ถูกคำสั่ง 1 ใบ ส่งสำเนาให้นายอำเภอ 1 ใบ และเจ้าพนักงานควบคุมโรค 1 ใบ เพื่อติดตามการกักกันจะต้องเกิดขึ้นจริง และเป็นไปตามหลักการควบคุมโรค หากผู้ที่ต้องคำสั่งกักกันไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค มีทั้งโทษปรับ และโทษจำคุกตามกฎหมาย

ขอบคุณข้อมูล : MGR Online ภาคใต้