เราชนะ ผู้ประกันตน ม.33

สืบเนื่องการทางรัฐบาลได้เปิดโครงการ เราชนะ เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19ที่แพร่ระบาดหนักรอบใหม่ ซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ล่าสุด นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยการดำเนินการ ในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ และเงื่อนไขโครงการ ม.33 เรารักกัน ว่าคุณสมบัตรผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ ดังนี้

1. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย

2. ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ เราชนะ

4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

สำหรับระยะเวาลาการดำเนินโครงการ ม.33 เรารักกัน ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม.33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค 2564 จากนั้นทางธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ในระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค.2564 ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ได้ทาง www.ม.33เรารักกัน.com

และกดยืนยันตันตนผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตังในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 22-29 มี.ค. และ 5-12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ บริการ

ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอพพลิเคชัน ถุงเงิน หรือภาคใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564 ในส่วนกรณีของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว และไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม.33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15- 28 มี.ค. 2564

โดยทางธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่าง 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่าน www.ม.33เรารักกัน.com พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564 จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าทางแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12 , 19 เม.ย 2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท

พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินหรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาร 37,100 ล้านบาท

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม.33 เรารักัน ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิ์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการตามนโยบายรัฐบาล สมาชิกทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ ควรโอนเงินจำนวน 4,000 บาทเข้าทางบัญชีธนาคารเลย จะได้ไม่ยุ่งยากต่อการรับสิทธิ์