กุมภาพันธ์ 6, 2023

ศ.นพ.ประสิทธิ์ เผ ยการแพร่ระบาดรอบใหม่

เรียกได้ว่าสถานการณ์การ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำนวนตัวเลขเพิ่มจากหลักสิบเป็นหลักร้อย สร้างความหวั่นวิตกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในตอนนี้

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ว่า แตกต่างจากการแพร่ระบาดรอบแรก

โดยเฉพาะตัวเลขผู้ป่วยในประเทศเพิ่มจากหลักสิบเป็นหลักร้อยในช่วง 3 วัน ซึ่งมีจุดระบาดคือที่ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร และบ่อนการพนัน จ.ระยอง ผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมาย โอกาสที่จะเปิดเผยให้ข้อมูล เพื่อสอบสวนโรค

หรือติดตามผู้ติดเชื้อค่อนข้างยาก และอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ เสนอแนวทางร่วมกันในการจัดการแพร่ระบาดให้ดู 4 อย่างได้แก่ บุคคลเสี่ยง พื้นที่เสียง กิจกรรมเสี่ยง และช่วงเวลาเสี่ยง

โดยบุคคลเสี่ยง ต้องแยกบุคคล 4 กลุ่มออกจากกันให้ได้คือ ไม่มีอาการ ไม่มีเชื้อ ,ไม่มีอาการ มีเชื้อ , ไปพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่มีอาการ แพร่เชื้อได้ , มีอาการ ไม่มีเชื้อ หากสงสัยต้องพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนั้นบุคคลเสี่ยง

ต้องใช้ไทยชนะและตรวจหาเชื้อให้เร็ว ส่วนกิจกรรมเสี่ยง คือกิจกรรมที่มีคนเยอะอยู่ใกล้กัน ตะโกนใส่กัน ไม่ใส่หน้ากาก ป้องกันด้วยการใส่หน้ากากและล้างมือบ่อยๆ และช่วงเวลาเสี่ยง คือช่วงเทศกาลหยุดยาว หากมีคนติดเชื้อก็อาจจะแพร่กระจายเชื้อได้

จึงต้องทำให้ครบ 4 อย่างคือ ใส่หน้ากาก วัดอุณหภูมิ ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง ดังนั้นการควบคุมโรคให้ได้โดยเร็วโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว คือร่วมมือจากทั้งผู้เสี่ยงที่ต้องไปตรวจหาเชื้อ ผู้ประกอบการผู้เข้ารับบริการและประชาชน ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณข้อมูล:Siriraj Channel

เรียบเรียงโดย:khobkhao